จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2012 วัตถุประสงค์เพื่อจัดขึ้นเพื่อผลักดันและสนับสนุน
ศิลปินในเชียงใหม่ สนับสนุนความเป็นตัวของตัวเองแบบไม่จำกัดแนวเพลง
โดยผลิตผลงานออกมาในรูปแบบ ซีดีอัลบั้ม Digital Music และการแสดง
สด เพื่อตอบเสนอจิตวิญญาณความเป็นปัจเจกของแต่ละคน 

Artist list


2012 : Derdamissyou, EWANS
2013 : Solitude is Bliss, Migrate to the Ocean, สภาพสุภาพ
2014 : อินธนูและพู่ถุงเท้า
2015 : Sustainer, มัชฌิมา
2016 : The Bandit Boy
2017 : Sirimongkol, Vega, Vels, The Subtitle Project
2018 : Yonlapa
2019 : Tibet
2022 : LAWIN, Howwhywhenyou, BEYANO, ANYSIDE
2023 : Delicious Grapefruits Moon, the Reasonabilists, pOd

ARTICLE