คุณจะยอมมั้ย ยอมแลกมหาสมุทรกับเงินทอง?
Ocean for a dime? เนื้อหาเพลงหลัก ๆ เน้นไปที่เรื่องการแบ่งแยกชนชั้น Ocean ตัวละครหลัก ของเพลง กําลังถูกชายคนหนึ่งพยายามพูดหว่านล้อมให้ Ocean ทําตามที่เขาแนะนํา เขานําเสนอทั้งมุมมองของคนทั่วไปในสังคมและ คนที่พยายามจะล้มล้างแนวคิดหลักนั้น
จากบริบทในเพลง ชายคนนั้นพูดให้เห็นว่าสังคมทั่วไปแบ่งแยกและเหยียดหยามเชื้อชาติอื่นว่าจะโชคร้าย และไม่มีทางประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันเขาก็นําเสนอแนวคิดที่ว่า คนชายขอบก็มีอิสระและ สามารถประสบความสําเร็จได้ แต่ความสําเร็จที่เขาก็พูดถึงมักมีแต่เรื่องเงินทอง และท้ายที่สุดเขาก็ยัง คงเหยียดหยามผู้อื่นที่ด้อยกว่าตนอยู่ดี

Ocean จึงเป็นเหมือนคนที่พยายามที่จะข้ามผ่านเรื่องปัญหาชนชั้นและเชื้อชาติทุกอย่างไปอีกขั้น การ ที่คนชนชั้นล่างก้าวข้ามไปเป็นคนรวยได้นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีความสุข ความสุขแท้จริง อาจมาจากเสรีภาพที่ได้เป็นตัวเอง สิ่งที่มีค่าที่สุดอาจคือตัวตนของเราเอง ซึ่งชื่อ Ocean ที่แปลว่า มหาสมุทรนั้นสื่อได้ถึงพื้นที่อิสระที่กว้างใหญ่ ไร้ขอบเขต และประเมินคุณค่าไม่ได้ Ocean for a dime? จึงเป็นคําถามของ Ocean ตัวละครหลัก ที่ถามกลับไปว่า “คุณจะยอมแลกทั้งมหาสมุทรเพียงเพื่อเงินทองเล็กน้อยหรือ?”