Refraction – VELS.

ปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เป็นจริง อดีตถูกย้อมด้วยความทรงจำ อนาคตไม่ไกล ใกล้เพียงหนึ่งวินาที จินตนาการทับซ้อนจะวาดภาพทุกข์และสุขไว้เบื้องหน้า สุดท้ายแล้วคนเรามีแค่ปัจจุบัน มันเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจที่ไม่ยั่งยืน เปรียบดั่งภาพสะท้อนที่หักเหจากแสงและน้ำ
– นฤมล มงคลอิทธิเวช –

Refraction เพลงที่มีเนื้อหาที่ถูกถึง สัจธรรมความจริงจากปัจจุบัน และการโฟกัสกับปัจจุบันที่เกิด