ทุน (Inequality) – The Subtitle Project

“มนุษย์ทุกคนเท่ากัน แต่ ทุนทำให้เราไม่เท่ากัน”

ทุน (Inequality) เพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของต้นทุนชีวิต เราทุกคนต่างมีทุนไม่เท่ากัน อย่าพยายามตัดสินกันผ่านมุมมองของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว ในส่วนของพาร์ทดนตรี The Subtitle Project ได้ส่งผ่านความหม่นของเพลงผ่านเปียโนเป็นหลัก บรรเลงในเมลโลดี้ที่หม่นหมอง สลับกับท่อนเพลงง่าย ๆ ทำให้เพลงฟังง่ายไม่ซับซ้อน ตามสไตล์ของพวกเขา ที่เน้นเสียงร้องและเนื้อหาเป็นหลัก

MV สะท้อนถึงต้นทุนของคนแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน ผ่านการมาขายทอง ของคนสองคน การที่บางคนไปไม่ถึงสิ่งที่ฝันไว้ อาจไม่ได้เกิดจากการที่ใครบางคนไร้ความสามารถ แต่ อาจเกิดจากโอกาสและทุนที่ได้มามีไม่เท่ากัน

YouTube Link : https://youtu.be/2j37NSmlVKc

สมาชิก

มายด์ – วรัญญา พงษ์เพ็ชร์ (ร้องนำ)
เด๋อ –  ณครินทร์ รอดพุฒ (เบส)
มัท – เทอดพงศ์ พงษ์จินดา (กีตาร์)

The Subtitle Project คือ project ที่นำเสนอผลงานในรูปแบบที่คล้ายกับการเล่าเรื่องผ่าน งานศิลปะ งานเขียน หรือ ภาพยนตร์ โดยส่งผ่านเแนวดนตรี pop ฟังง่ายไม่ซับซ้อน เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่ คือ สะท้อนความสะเทือนใจที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ชีวิต ความรัก การเมือง ความไม่เท่าเทียมกันของต้นทุนในชีวิต