ARTIST

SUSTAINER

แนวเพลง : Nu metal
สมาชิก
จุ๊ยส์ – เหมือนพี่ จีระ สุวรรณกาศ (ร้องนำ)
โบ – ต้องจักษ์ ศุภผลศิริ (กีตาร์)
นล – นล นาคนาคา (เบส)

SUSTAINER อีกวงดนตรีรุ่นใหญ่ของค่าย ที่มีความหนักแน่นในพาร์ทดนตรีและหนักหน่วงในการใช้ภาษา แนวเพลงของ Sustainer ได้รับอิทธิพลจาก ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟร็อคในยุค 90, นูเมทัลยุค 2000 และดนตรีเต้นรำ เนื้อหาเพลงจะพูดถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ ที่มีทั้ง ราคะ อิสระ เกรี้ยวกราด และ อ่อนไหว

แทรคแนะนำ

Public Relations | mail : pr.minimalrecords@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *